A13 - Quevillon A8 - Thivierge A13 - Quevillon a gagné
A7 - Turner A2 - Boucher A2 - Boucher a gagné
A1 - Gobeil A9 - Shaker A1 - Gobeil a gagné
A6 - St-Amour A11 - Dufour A11 - Dufour a gagné
A4 - Lemieux A10 - MB Hammer A10 - MB Hammer a gagné
A5 - Thériault A3 - Drapeau A3 - Drapeau a gagné